Skip to content

MUINSUSKAITSE ERITINGIMUSED | AJALOOLINE ÕIEND | MUINSUSKAITSELINE JÄRELEVALVE | SISE- JA VÄLISVIIMISTLUSUURINGUD | HOONETE VÄRVILAHENDUSED | TEGEVUSKAVA MUINSUSKAITSEAMETILE

Anteris

Meist

Anteris OÜ on asutatud aastal 2011 ning oleme spetsialiseerunud hoonete ajaloo uurimisele. Oleme mõlemad lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia Muinsuskaitse ja restaureerimise eriala ning täiendanud end väljaspool Eestit. Aastate jooksul oleme koostanud ajaloolisi õiendeid lammutusprojektidele, muinsuskaitse eritingimusi ning teostanud muinsuskaitselist järelevalvet. Varasemalt, kui seda veel nõuti, koostasime ka välisviimistlusprojekte. Oleme aidanud hoonetele leida sobivaid värvilahendusi ning teostanud sise- ja välisviimistlusuuringuid.
Teeme tööd põhjalikult ja kohusetundlikult! 
OÜ Anterisel on tegevusluba, nr E601/2011.

Sirli Oot pädevustunnistus VS 562/2011

Anteris

Teenused

Muinsuskaitse eritingimused

Kinnismälestistele annab muinsuskaitse eritingimused Muinsuskaitseamet. Meie poole võib pöörduda detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimuste vajaduse korral. Detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused tuleb koostada juhul, kui planeeritaval maa-alal asub muinsuskaitseala, kinnismälestis või nende kaitsevöönd.

Ajaloolised õiendid

Ajalooline õiend koos ettepanekutega materjali taaskasutamiseks tuleb lisada enne 1940. aastat ehitatud hoonete ja väärtuslike hoonete lammutamiseks koostatavale ehitusprojektile.

Muu

Tegevuskava Muinsuskaitseametile; 
Ehitusuuringud; 
Arhiiviuuringud;
Sise- ja välisviimistlusuuringud; 
Hoonete värvilahendused;
Väiksemamahuline muinsuskaitseline järelevalve.

Sirli Oot

2005-2011 Eesti Kunstiakadeemia

2009-2010 College of Art, Edinburgh

 

Mari Luukas

2005-2011 Eesti Kunstiakadeemia

2009-2010 La Sapienza di Roma, Itaalia

Kontakt

VÕTA ÜHENDUST:

info@anteris.ee

SIRLI OOT

518 3323

sirli@anteris.ee

MARI LUUKAS

555 727 09

mari@anteris.ee