Muinsuskaitse eritingimused

Muinsuskaitse eritingimused

Muinsuskaitse eritingimused on kohustuslikud tellida enne projekteerimise alustamist mälestisele või muinsuskaitsealal paiknevale ehitisele. Need koostatakse uuringutulemuste põhjal ja nendega määratakse vajalikud täiendavate uuringute, säilitamise, konserveerimise, restaureerimise ja remondi nõuded.

Ajalooline õiend

Ajalooline õiend

Ajalooline õiend on nõutav enne 1940. aastat ehitatud hoonete lammutamiseks ning muinsuskaitse eritingimuste koostamiseks. Samuti arhitektuuurikonkursite lähtetingimuste koostamiseks.

Muu

Muu

Muinsuskaitseline järelevalve
Sise- ja välisviimistlusuuringud
Hoonete värvilahendused
Muinsuskaitseline järelvalve

Firmast

Firmast

Anteris OÜ on asutatud aastal 2011 ning oleme spetsialiseerunud hoonete ajaloo uurimisele. Oleme mõlemad lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia Muinsuskaitse ja restaureerimise eriala ning täiendanud end väljaspool Eestit. Aastate jooksul oleme koostanud ajaloolisi õiendeid lammutusprojektidele, muinsuskaitse eritingimusi ning teostanud muinsuskaitselist järelevalvet. Varasemalt, kui seda veel nõuti, koostasime ka välisviimistlusprojekte. Oleme endiselt aidanud hoonetele leida sobivaid värvilahendusi ning teostanud sise- ja välisviimistlusuuringuid.
Teeme tööd põhjalikult ja kohusetundlikult!
OÜ Anterisel on tähtajatu tegevusluba, nr E601/2011.

Meist

Sirli Oot
Sirli Oot
Asutaja liige | Eesti Kunstiakadeemia, 2011 | College of Art, Edinburgh, 2010
Mari Luukas
Mari Luukas
Asutaja liige | Eesti Kunstiakadeemia, 2011 | La Sapienza Università, Rooma, 2010