MUINSUSKAITSE ERITINGIMUSED | AJALOOLINE ÕIEND | MUINSUSKAITSELINE JÄRELEVALVE | SISE- JA VÄLISVIIMISTLUSUURINGUD | HOONETE VÄRVILAHENDUSED

01

Meist

Anteris OÜ on asutatud aastal 2011 ning oleme spetsialiseerunud hoonete ajaloo uurimisele. Oleme mõlemad lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia Muinsuskaitse ja restaureerimise eriala ning täiendanud end väljaspool Eestit. Aastate jooksul oleme koostanud ajaloolisi õiendeid lammutusprojektidele, muinsuskaitse eritingimusi ning teostanud muinsuskaitselist järelevalvet. Varasemalt, kui seda veel nõuti, koostasime ka välisviimistlusprojekte. Oleme endiselt aidanud hoonetele leida sobivaid värvilahendusi ning teostanud sise- ja välisviimistlusuuringuid.
Teeme tööd põhjalikult ja kohusetundlikult! 
OÜ Anterisel on tegevusluba, nr E601/2011.

02

Teenused

Muinsuskaitse eritingimused

Muinsuskaitse eritingimused on kohustuslikud tellida enne projekteerimise alustamist mälestisele või muinsuskaitsealal paiknevale ehitisele. Need koostatakse uuringutulemuste põhjal ja nendega määratakse vajalikud täiendavate uuringute, säilitamise, konserveerimise, restaureerimise ja remondi nõuded.

Ajaloolised õiendid

Ajalooline õiend on nõutav enne 1940. aastat ehitatud hoonete lammutamiseks ning muinsuskaitse eritingimuste koostamiseks. Samuti arhitektuuurikonkursite lähtetingimuste koostamiseks.

Muu

Muinsuskaitseline järelevalve 
Sise- ja välisviimistlusuuringud 
Hoonete värvilahendused 

03

Tunnustus

 

Meist

Sirli Oot

2011 Eesti Kunstiakadeemia

2009-2010 College of Art, Edinburgh

 

Mari Luukas

2011 Eesti Kunstiakadeemia

2009-2010 La Sapienza di Roma, Itaalia

05

Hinnapäring

Kontakt

VÕTA ÜHENDUST:

info@anteris.ee

SIRLI OOT

518 3323

sirli@anteris.ee

MARI LUUKAS

555 727 09

mari@anteris.ee