Raua 25, Tallinn

Raua 25 korterelamu on kinnismälestis ning asub Raua miljööalal. Hoone kuulub ajalooliselt ühte gruppi hobuseraua kujuliselt ümber väikese umbtänava paiknevate naaberelamutega, millele koostas arhitekt Anton Soans 1932–33. aastail mitu planeeringut. 1933. aastal kavandas Soans ka modernistliku üürimaja Raua 25, mille korterid olid suunatud kõrgemale keskklassile. Raua tänava poolsel küljel paiknevad praeguse lillepoe ruumid olid juba algse projekti kohaselt kavandatud äripinnaks.

 

20. aastat ehitamist Eestis. foto 188

1930ndad. 20 aastat ehitamist Eestis. 1918–1938. Tallinn: Teedeministeeriumi Ehitusosakond, 1939

DSC_0734

2016 suvi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muinsuskaitse eritingimustele lisati ka värviuuringute tulemused, mida osaliselt oli kohustuslik ja osaliselt soovituslik järgida.

 

DSC_0374

Värviuuringud trepikojas