Viimsi mõisa moonakatemaja

Muinsuskaitse eritingimused kooskõlastati mais 2014.

DSC_0515

2014

Pikka aega korterelamuna kasutuses olnud hoone on ajalooliselt olnud Viimsi mõisa abihoone, mida kasutati moonakate elamuna. Viimsi mõisakompleksi tänaseni säilinud hooned pärinevad valdavas osas 18. sajandi II poolest. Moonakatemaja rajati aga tõenäoliselt 19. sajandi teisel poolel, kuid oli kindlasti olemas juba 1875. aastal.

Screen Shot 2015-02-03 at 22.15.28

enne 1940. Tundmatu allikas

Muinsuskaitseameti nõudel teostati hoones uuringud, et tuvastada hoone ehitusaegsed viimistluskihid ja selgitada välja võimalikud kunagi eksisteerinud avade asukohad.