Järelevalve

Muinsuskaitseline järelevalve on nõutav mälestiste või muinsuskaitsealal paiknevate objektide konserveerimis-, restaureerimis- või remonttööde juurde.

Järelevalve peab tagama ehitise projektikohase ning muinsuskaitse nõuetele vastava teostuse.

Tehtud töid: