Värvilahendused

Oleme värvilahendusi pakkunud miljööalal olevatele majadele välisviimistluspassiga. Tänasel päeval välisviimistlupasse enam ei koostata, kuid oleme ka hiljem pakkunud ajaloolistele majadele värvilahendusi. Muinsuskaitse all või ka tellija soovil, oleme enne lahenduse pakkumist teostanud välisviimistlusuuringud ning tuginenud nendele. Teistel juhtudel arvestame tellija soove ning püüame leida ajastule sobiliku värvilahenduse.

Tehtud töid: