Niine 9, Tallinn

niine3
2011
niine
1894. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti arhiiv

 

 

 

 

 

 

Hoone on ehitatud 1894. aasta projekti järgi, mille arhitektiks on Nikolai Thamm. 1938. aastal telliti arhitekt Eugen Habermannilt eluhoone ümberehitusprojekti, millega projekteeriti juurde trepikojad ja trepp. See võimaldas hoone jagada üürikorteriteks. 1943. aastal oli hoone kasutusele võetud lasteaiana, kuid II maailmasõja pommitamiste käigus sai Niine 9 maja kannatada.

1973. aastal projekteeriti hoonesse Kalinini Rajooni TSN TK Elamute Valitsuse ametiruumid. Sellega seoses teostati kapitaalremont. 1973. aasta aruande järgi on üsna suur osa majast seenkahjustustega. Ilmselt oli see põhjustatud läbilaskvast katusest ning puudulikust vihmavee ärajuhtimissüsteemist.

Hoone ehitusaegne ilme on kõige paremini säilinud Niine tänava poolsel põhjaküljel. Peamised muudatused on olnud akende ja uste vahetus. Ülejäänud külgedel on vahetatud ka laudist ning akende asukohti.

Kooskõlastatud november 2011 Tallinna Kultuuriväärtuste Ametis.