Kristiina 27, Tallinn

kristiina
2011
kristiina 2
1950ndad. Kalm, Mart. Arhitekt Alar Kotli. Tallinn: Kunst, 1994.

Kristiina 27 on korterelamu, mille ehitamist alustati 1957. aastal. Hoone valmis ”Estonporjekti” tüüpprojekti nr 133-51 järgi, mille arhitektiks on Alar Kotli. Hoone on neljakordne ning põhiplaanilt L-tähe kujuga. Sisse on ehitatud 34 korterit. Silikaattellistest ja üle krohvitud, värvitud hoonet ilmestab krohvidekoor, mis oli ajastule ja sellele kvartalile väga iseloomulik.

Hoone on säilitanud enam-vähem oma esialgse välimuse, suurim muudatus on värvilahendus.

2010. aastal, seoses küttetorustiku töödega Kristiina tänaval, on maja vajunud ning krohvi sees on näha suuri vertikaalseid või kohati diagonaalseid pragusid. Eksperthinnangu alusel on vajumine stabiliseerunud.

Välisviimistluspass telliti pragude täitmiseks ning hoone ülevärvimiseks /välimuse ühtlustamiseks.

Kooskõlastatud november 2011 Tallinna Kultuuriväärtuste Ametis.