Kopli 52, Tallinn

kopli
2012

Esmalt ehitati Kopli 52 kitsale, kvartali sisse ulatuvale siilukujulisele kinnistule tänavaäärne korterelamu, mis kuulus 1910. aastal Madli Kernerile. Sama aasta detsembris kinnitati ka hoovipoolse hoone projekt, mille autoriks oli insener Moisei Klibanski. Kuna kõrvalasuval Kopli 50 krundil asus samuti hoovihoone, mis järgis kinnistu piiri, siis uus ehitis tehti kõrvalkrundi hoovimaja külge. Nende vahele ehitati tulemüür, kuid selline külgnemine tingis hoone viltuse kaguseina. Ajastule tüüpiline tööliselamu sisaldas 8 kööktoaga korterit. Kahekordne hoone ehitati paekivist alusele ning rõhtpalkidest seinad kaeti lihtsa profiiliga laudisega. Kui tihtipeale olid Lenderi-tüüpi majad puitpitskaunistustega, siis ilmselt ehitati hoone tänavaäärsest tagasihoidlikuma ilmega just oma asukoha tõttu. Projektist puudub aga hoone fassaadivaade, mistõttu ei ole tegelikult täpselt teada, kas hoonel võis algselt olla puitdekoori.

Kooskõlastatud 2012 mais Tallinna Kultuuriväärtuste ametis.

kopli2