Harku 9, Tallinn

harku1
2012
harku2
1922. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti arhiiv

Teadaolevalt ostis maatüki Jälgimäe mõisalt välja Peeter Neidorf 1917. aastal. Ilmselt oli maja krundil selleks ajaks juba ehitatud – ühes hilisemas aktis on maja ehitusaastaks märgitud 1913.

1922. aasta arhitekt Johannes Gutmanni juurdeehitusplaani järgi on maja kirdeküljel eenduv trepikoda ja välikäimla. Plaanitav kahe toa juurdeehitus kavandatakse edelaküljele, kus varasema plaani kohaselt asub veranda.

 

 

 

 

DSC06929
Harku 9 elamu esifassaadil oli säilinud horisontaalsed kolme soonega laudiselauad ehk nnn noodilaudis. Sama profiiliga laudisega kaeti ka ülejäänud hoone küljed.
harku9
Harku 9 elamu 2016. aasta suvel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kooskõlastatud 2012 Tallinna Kultuuriväärtuste ametis.