Uus-Sadama 14, Tallinn

Uus-Sadama 14 hoone on kinnismälestis registrinumbriga 85513. Hoone kavandas 1924. aastal baltisaksa päritolu arhitekt Jacques Rosenbaum (1878–1944) Tallinna Meremeeste Koduks. Teater- kinosaali, restorani, raamatukogu, õppeklasside, panga-, kontori- jm ruumidega kivihoone valmis aastal 1926.

ERM. fk 2977 koolon 121 Meremeeste Kodu Tallinnas
ERM. fk 2977:121

Tegemist on nii arhitektuuriajalooliselt kui ka merenduse ajaloo vaatenurgast olulise hoonega. Eestis tegutsenud baltisaksa soost arhitekti Jacques Rosenbaumi viimane Eestis projekteeritud hoone projekteerimise ning ehituse käik on väga täpselt dokumenteeritud andes hea ülevaate tolle aja oludest, tellija-arhitekt-ehitaja suhetest ning hoone enda olemusest.

Tallinna Meremeeste Kodu alusel loodi 1940. aastal Tallinna Mereklubi, mis oli põhiliselt meremeeste teenindamiseks mõeldud kultuuriasutus. Pärast II maailmasõda klubi tegevus taastati, aastast 1946 kuulus see meremeeste ametiühingule. 1973. aastal valmis hoone läänetiiva idaküljele suuremahuline spordisaal koos abiruumidega (autor A. Raid). Aastast 1991 korraldas Mereklubi tegevust AS Tormilind. 1997 Mereklubi tegevus lõpetati ja hoone anti üle Piirivalveametile, kuid praegu seisab hoone tühjana.

DSC_0058
jaanuar 2015. a