Ravi 10, Tallinn

Illustratsioonid2
2008
Illustratsioonid4
2012

 

 

 

 

 

 

 

 

Ravi tn 10 hoone on 20. sajandi alguses ehitatud Lenderi tüüpi korterelamu, mis asub tänava suhtes perimetraalselt krundi põhjapiiril. Ehitis on 1999. aastast arhitektuurimälestisena kaitse all. Mälestise kaitsevöönd kattub kinnistu piiridega. Hoone paikneb ühtlasi Veerenni miljööväärtusliku hoonestusala põhjapiiril ning kuulub miljööala võtmestruktuuri.

Hoone on olnud rajamisest alates kasutusel korterelamuna. Tegemist on 8 korteriga hoonega, mille 1 korruse korterid on ühendatud keldrikorrus ja 2 korruse korterid pööningukorrusega. Omaniku huvi elamu taastamisel oli säilitada ehitise funktsioon ja hoone kehand võimalikult autentsel kujul, algse ruumiplaneeringu ja materjalidega. Tööde käigus püüti säilitada võimalikult palju väärtuslikke detaile ja tarindeid, mis on käesolevas töös välja toodud. Lisaks sellele antakse eritingimustega ülevaade hoone ehitusajaloost ning võimalikult täpne ülevaade ehitustööde eelsest situatsioonist olemasoleva pildimaterjali põhjal.

Illustratsioonid
1908. a fassaadijoonis. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti arhiiv