Raua 25, Tallinn

DSC08770
2014
20. aastat ehitamist Eestis. foto 188
1930ndad. 20 aastat ehitamist Eestis. 1918–1938. Tallinn: Teedeministeeriumi Ehitusosakond, 1939

Raua 25 korterelamu on kinnismälestis ning asub Raua miljööalal. Hoone kuulub ajalooliselt ühte gruppi hobuseraua kujuliselt ümber väikese umbtänava paiknevate naaberelamutega, millele koostas arhitekt Anton Soans 1932–33. aastail mitu planeeringut. 1933. aastal kavandas Soans ka modernistliku üürimaja Raua 25, mille korterid olid suunatud kõrgemale keskklassile. Raua tänava poolsel küljel paiknevad praeguse lillepoe ruumid olid juba algse projekti kohaselt kavandatud äripinnaks.

Hoone plaanitakse täismahus restaureerida. Muinsuskaitse eritingimused on kooskõlastatud mais 2014.

Hoone restaureerimiskäiguga saab tutvuda siin:

http://villasoans.endover.ee/

http://villasoans.endover.ee/
http://villasoans.endover.ee/