Mäekalda 9, Tallinn

 

mäekalda
2011
mäekalda3
1947. a inventeerimisjoonis. Tallinna Linnaarhiiv R-413.5.1957

Mäekalda tn 9 suvila koos õuehoonega on kinnismälestis ning asub Kadrioru hoonete, pargi ja kunsti- ja arhitektuurimälestiste ühises kaitsevööndis.

Mäekalda 9 paiknev elamu on 19. sajandist pärinev historitsistlikus stiilis suvila, mis moodustab kõrval paikneva teenijate elamuga tervikliku arhitektuuriansambli.

Mäekalda tn 9 hoonestus pärineb tõenäoliselt 1870. aastate algusest ning hooneid on rajamisest alates kuni tänaseni kasutatud elamutena.

Kooskõlastatud 2011 september Tallinna Kultuuriväärtuste Ametis.