Lai 9, Tallinn

lai 10
2012
Lai 9, Tallinn
Lai 9, Tallinn

Lai tn 9 krundi hoonestus ei ole mälestiste nimekirjas, ent asub Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal ja mitme mälestise vahetus läheduses (teisel pool Laia tänavat asub Suurgildi hoone). Lisaks on Lai tn 9 puhul tegu ülimalt väärtusliku hoonekompleksiga, millel on hästi säilinud detaile erinevatest ajastustest, vanimad osad on tõenäoliselt pärit 15. sajandist.

Vaatamata sellele, et hoone ei ole mälestis on tegu aukartustäratavalt pika ajalooga väga väärtusliku hoonega. Kuna hoone paikneb Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal on see eriti tundlik igasuguste ehituslike muudatuste suhtes.

Tellija soov on kohandada praegu lasteaiana toimiv ja osalt tühjana seisev, osaliselt elu- ja kontoripinnana kasutusel olev hoone elamuks.

Kooskõlastatud detsember 2012 Tallinna Kultuuriväärtuste ametis.