Auna 3, Tallinn

auna3
2013
auna4
2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Auna tänav 3 korterelamule telliti muinsuskaitse eritingimused, et ehitada hoone kirdeossa katusealune korter.

Auna 3 korterelamu on kinnismälestis ning asub Pelgulinna miljööalal (Põhja-Tallinna üldplaneeringu tööversioon). Hoone kuulub oma ajalooliselt ühte gruppi naaberelamutega Maisi tn 4a ja 6. Arhitekt Herbert Johansoni kavandatud traditsionalistlikud hooned ehitati Tallinna linna töölistele 1929. aastal. Hooneid on rajamisest alates kuni tänaseni kasutatud elamutena.

auna2
1930ndad. Tallinna Linnamuuseum

Muinsuskaitse eritingimusega esitatakse Auna 3 kinnistul asuva korterelamu ehitusajalooline ülevaade, seisukorra kirjeldus, hoonestuse kultuuriväärtuslike osade, tarindite ja detailide loetelu; antakse hinnang kavandatavatele töödele ja määratakse hoone restaureerimist puudutavad tingimused ja nõuded. Eritingimustele on lisatud soovitusliku iseloomuga ettepanekud restaureerimistöödele.