Muinsuskaitse eritingimused

Muinsuskaitse eritingimused on kohustuslikud tellida enne projekteerimise alustamist mälestisele või muinsuskaitsealal paiknevale ehitisele. Need koostatakse uuringutulemuste põhjal ja nendega määratakse vajalikud täiendavate uuringute, säilitamise, konserveerimine, restaureerimise ja remondi nõuded.

Eritingimused koosnevad enamasti ajaloolisest õiendist, käesolevast situatsioonist, nõuetest/piirangutest edasistel töödel ning väärtuslike tarindite loetelust.

Eritingimusi võivad koostada ainult tegevusluba omavad spetsialistid.

OÜ Anterisel on tähtajatu tegevusluba, nr E601/2011.

Muinsuskaitse eritingimused tuleb kooskõlastada Muinsuskaitseametis või Tallinna objektide puhul Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonnas.

Eritingimuste koostamise aeg on umbes 1 kuu.

Tehtud töid: