Auna 3, Tallinn

Auna tn 3 korterelamu on kinnismälestis registrinumbriga 8683 ning ta asub Pelgulinna miljööalal. Hoone kuulub oma ajalooliselt ühte gruppi naaberelamutega Maisi tn 4a ja 6. Arhitekt Herbert Johansoni kavandatud traditsionalistlikud hooned ehitati Tallinna linna töölistele 1929. aastal. Hooneid on rajamisest alates kuni tänaseni kasutatud elamutena.

Muinsuskaitseline järelevalve telliti seoses ühe korteri laiendamisega. OÜ Anteris on koostanud hoonele ja antud korterile muinsuskaitse eritingimused, mis kooskõlastati 2013. a juunis. Arhitektuurse projekti autor on Arhitektuuribüroo Apex.

Koostatud aruandega fikseeriti 2014. aasta aprillist kuni juunini remont-restaureerimistöödega tehtud muudatused ja uuendused. Lisaks esitati Auna 3 kinnistul asuva korterelamu kokkuvõtlik ehitusajalooline ülevaade, mille pikem versioon on esitatud muinsuskaitse eritingimustes.