Tobiase 5

tobiase 5
2012
tobiase 5 projekt
1879. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti arhiiv

R. Tobiase 5 hoone asub Kadrioru piirkonnas Tallinna kesklinna linnaosas. Krundil asuvad hooned on plaanis lammutada.

Krundile telliti 1879. aastal elamu projekt tuntud baltisaksa päritolu arhitektilt Rudolf Otto von Knüpfferilt (1831–1900). Enamus Knüpfferi hooneid Kadriorus on lammutatud või ümberehitatud, kuid projektide järgi on ära tuntav tolleaegse viljakama Kadrioru arhitekti N. Thamme laadi. Erilist tähelepanu pälvis nende arhitektide projektides puitdekoor.

R. Tobiase 5 krundile ehitati R. Knüpfferi projekti järgi kaks eluhoonet. Nendest väiksem oli ilmselt kööktoaga teenija elamu, mille kõrge paekivist soklikorrusel asus toidu hoiustamiseks kelder.

Viimased elanikud kolisid majast välja 2006. aastal peale mida käis maja hooldamas majahoidja. R. Tobiase 5 krundil asuvate elamute seisukord on 2012. aasta alguse seisuga avariiline. Kahjuks on säilinud väärtuslike tarindite ja detailide osakaal suhteliselt väike ja kogu elamute üldine olukord väga halb.

Ajalooline õiend on kooskõlastatud 2012. a veebruaris.