Nurme 5, Tallinn

nurme 5vana nurme5Nurme 5 puidust elamu asub Tallinna linnas Nõmme linnaosas, Nõmme miljööväärtuslikul hoonestusalal. L-kujulisel krundil asub 1924. aastal rajatud puidust eluhoone ja ilmselt nõukogude perioodi algusaastail ehitatud kivist kuur. Hoone on tunnistatud Nõmme linna üldplaneeringu kohaselt miljööväärtuslikuks.

Jälgimäe mõisa metsamaadest eraldatud praeguse aadressiga Nurme 5 kinnistu piirid on ajalooliselt mitmeid kordi muutunud. Algselt mitmest väiksemast kinnistust koosnenud maalapp liideti 1920. aastail ühe perekonna omandina kuni Põllu tänavani ulatunud suureks kinnistuks. Tänaseks on see taas väiksemateks kruntideks jagatud.

Kavandatud kahekorruseline elumaja oli algselt ühe trepikojaga, ent kolme sissepääsuga. Hoone ehitati järelikult kohe algselt kööktubadega mitmepere üürimajaks, et igaühele jääks oma sissepääs, ehkki ruumid olid kõik omavahel ühenduses. Arhitektuuriajalooliselt ei ole tegemist silmapaistva ehitisega, pigem paigutub ta Nõmmele ehitatud tüüpiliste üürimajade hulka, mida tol ajal projekteerisid kohalikud tehnikud-joonestajad.

Nurme 5 krundil asuvad ehitised on kavas lammutada.