Asula tee 1, 3, 8, 10, 12, Jägala-Joa

Endised Jägala-Joa Puupapivabriku tööliste elamud asuvad Jõelähtme vallas, Jägala-Joa külas, kinnistutel aadressidega Asula tee 1, 3, 8, 10 ja 12.

1914. aastal otsustas Emil Fahle, Põhja Paberi- ja Tselluloosi vabriku juhataja, osta oma rahade (200 000 kuldrubla) eest nelja talupoja (Kubja-Miku, Korjukse, Suka-Vanapere, Miku Tooma) maatükid, et rajada Jägala joast umbes 1 km allavoolu veejõul töötav puupapivabrik ja väike elektrijaam.

Screen Shot 2016-08-12 at 01.01.17
Jägala puupapivabrik ja jõujaam. R. Kalda erakogu raudtee.eu lehelt

Jägala-Joa Puupapivabriku õhkisid taganevad vene väed 1941. aastal, kuid vabrikutööliste barakid on säilinud tänapäevani.

Vabrikutööliste barakke eraldi vaadeldes ei ole nad arhitektuuriajalooliselt silmapaistvad, tõenäoliselt on tegemist tüüpprojektidega, mis olid oma olemuselt lihtsad ja kompaktsed. Nende väärtus seisneb pigem terviklikult säilinud tööliselamu kompleksis, mis rajati tsaariaja lõpus ja Eesti Vabariigi algusaastail. Kahtlemata on neil väga oluline roll piirkonna ajaloo kujunemises.

Screen Shot 2016-08-12 at 00.47.30
Asula tee 8, 10 ja 12. Ilmselt 1920-30ndad. Rebala Muuseum Nim 4-236
Screen Shot 2016-08-12 at 00.49.59
Asula tee 10. Suvi 2016

 

 

 

 

 

 

 

Kuna kinnistutel paiknev hoonestus seisab aastaid valdavalt tühjana on Jõelähtme vallavalitusel kavas tööliselamud ja nende abihooned (kuurid, keldrid) lammutada. Hooned omavad kahtlemata ajaloolist väärtust ning arvestades nende suhteliselt head säilivusastet originaaldetailide osas, siis on sellise otsuse puhul oluline nii hoonete säilinud substantsi kui töölisasula ajaloo korralik dokumenteerimine. Ajaloolise õiendi eesmärk on anda ülevaade piirkonna, kinnistute ja neil asuva hoonestuse ajaloost, anda hinnang hoonete tehnilisele seisundile ning dokumenteerida väärtuslikud detailid ja tarindid.