Ajaloolised õiendid

Ajalooline õiend on nõutav miljööalal paiknevate hoonete lammutamiseks, hoonete välisviimistluspassi või muinsuskaitse eritingimuste koostamiseks. Samuti arhitektuuurikonkursite lähtetingimuste koostamiseks.

Ajalooline õiend koosneb tekstilisest osast hoone kujunemis- ja ehitusloost, fotofikseeringust ning väärtuslike detailide ja tarindite nimekirjast.

Tehtud töid: